Я совершенно субъективно объективен. И так же объективно субъективен.


Io ti amo e non ti penso mai...

@музыка: Baustelle - L`aeroplano.