Я совершенно субъективно объективен. И так же объективно субъективен.